Case Study →

Ile kosztuje prowadzenie social media? Porównaj koszty i korzyści – Grupa Artemis

Aby stworzyć strategię public relations powinniśmy się zastanowić, jaki profil biznesowy będzie miała nasza organizacja. Całkiem inna będzie strategia PR dla firmy marketingowej, logistycznej, korporacji czy fundacji. Poprawnie stworzona strategia PR w długiej perspektywie to klucz do odpowiedniej komunikacji działań każdego biznesu. Wiele firm nie wie jak tworzyć strategię PR.

Co to jest strategia Public Relations (PR)?

Strategia PR pozwoli Ci systematycznie budować zaufanie do organizacji, którą reprezentujesz, a zaufanie to dzisiaj jeden z kluczowych elementów w komunikacji i biznesie ogólnie, a przede wszystkim filar dobrej reputacji.

Strategia PR, wbrew temu, co wielu sądzi, nie jest planem działań komunikacyjnych. To nadrzędny wobec wszystkich innych dokumentów związanych z komunikacją organizacji dokument zawierający zbiór zasad i wytycznych do komunikacji we wszystkich głównych obszarach działalności organizacji.

Aby lepiej zrozumieć, czym jest strategia PR, warto zastanowić się czym jest public relations. Najprościej mówić public relations to świadomy, zaplanowany i konsekwentny plan działań, którego celem jest zbudowanie oraz utrzymanie pozytywnych relacji konkretnej organizacji z odbiorcami: klientami, pracownikami i osobami decyzyjnymi.

Cele public relations można podzielić na:

 • Cele ogólne (kreowanie i utrzymanie dogodnego stanowiska opinii publicznej, doprowadzenie do porozumienia, wyeliminowanie lub ograniczenie sporów organizacji z otoczeniem)

 • Cele pośrednie (informowanie otoczenia o działaniu organizacji, zademonstrowanie stanowisk w sprawach istotnych społecznie, zaprezentowanie otoczeniu oferty firmy i dopasowanie jej do potrzeb klientów)

 • Cele bieżące (uzupełnienie wiedzy na temat organizacji i akcji reklamowej, pozycjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, prezentacja organizacji jako solidnego pracodawcę).


Elementy strategii Public Relations


Cele firmy

Aby stworzyć strategię PR, powinniśmy zastanowić się dokąd firma pragnie dotrzeć, jakie ma plany. Opracowanie celów organizacji to ważny element strategii public relations. Można podzielić je na cele strategiczne, operacyjne i taktyczne. Pierwszy typ celów wiąże się z ogólnym kierunkiem działań PR, drugi – doprecyzowuje cele strategiczne tak, aby można było je zmierzyć, trzeci typ jest stosowany w przypadku złożonych strategii działań PR, którą dzieli się na odrębne programy działań do różnych grup docelowych.


Big idea

Idea kreatywna czyli Big Idea to motyw przewodni, wokół jakiego budowana jest szeroko rozumiana komunikacja danej marki. Buduje się ją po to, by wyróżnić się na tle Twojej branży. Big Idea to zatem ogólny, spójny i konsekwentny plan realizacji przyjętych założeń, opierający się na konkretnych założeniach.

Bez przemyślanej koncepcji działań public relations masz zdecydowanie mniejszą szansę, że zostaniesz zauważony.

Przykłady Big Idea marki:

 • Nike: „Just Do It”

 • McDonald’s: „Uczyń każdy dzień wyjątkowym”

 • Lubella: „Makaron jak u babci”


Harmonogram działań

Strategia z zakresu public relations wymaga także stworzenia harmonogramu podejmowanych działań, który może obejmować następujące elementy:

 • Marketing bezpośredni, jego nadrzędny cel to wzmocnienie reputacji Twojej organizacji, zwiększenie wiarygodności i działanie zwiększające sprzedaż w dłuższej perspektywie

 • Reklama, która ma na celu głównie zwiększenie skuteczności działań sprzedaży produktu

 • Relacje z mediami, te dobrze prowadzone pozwalają na kształtowanie wizerunku w dyskursie publicznym oraz na zwiększenie rozpoznawalności marki

 • Eventy/wydarzenia specjalne to wykorzystywanie różnego rodzaju wydarzeń w celu realizacji określonych celów biznesowych lub wizerunkowych – zwiększenia zainteresowania firmą lub jej produktami, zwiększenie zaangażowania dotychczasowych i potencjalnych klientów, czy dotarcie do konkretnej grupy klientów


Strategia PR krok po kroku

 • Określ priorytety i cele, oprócz tego, że chcesz sprzedawać więcej produktów i usług, masz też inne cele, zastanów się nad nimi

 • Zastanów się, kto jest Twoim docelowym klientem, nie może on być nieokreślony lub przypadkowy

 • Stwórz ciekawy przekaz, który wyróżni Cię na tle konkurencji

 • Wyznacz budżet, jaki przeznaczysz na działania public relations oraz na narzędzia PR

 • Zaplanuj swoje działania w czasie – minimum pół rocznym, a najlepiej rocznym

 • Pamiętaj – strategia ma być realna i pomocna, nie masz być jej zakładnikiem. Jeśli cele okazały się zbyt ambitne, a działania nie przynoszą spodziewanego rezultatu – zmieniaj je oraz eksperymentuj


Jak stworzyć grupy docelowe w strategii PR?

Otoczenie organizacji można podzielić na: wewnętrzne i zewnętrzne. Bardzo ważną grupą docelową są również pracownicy. Stałe informowanie ich o aktualnej strategii firmy, a także uprzedzanie o planach, to konieczny warunek dobrej obsługi klientów. Zaskakujące jest to, że wielu pracowników nie zna dokładnie oferty firmy, w której pracuje, skupiając się tylko na własnych obowiązkach – tymczasem każdy zatrudniony powinien posiadać taką wiedzę.

Kolejną grupą docelową są wspólnicy (akcjonariusze), dostawcy i dystrybutorzy. Działania PR służą informowaniu o działalności firmy, wywołanie zrozumienia dla jego planów, budowanie atmosfery zaufania i partnerstwa.

Nie wolno zapominać też o społeczności lokalnej: celem działań PR jest w tym przypadku budowanie wizerunku dobrego pracodawcy i sąsiada, zdobywanie zaufania i zrozumienia dla prowadzonej działalności, rekompensowanie ewentualnych negatywnych skutków działania (np. zanieczyszczenia środowiska), a także wspieranie społeczności lokalnej.

Innymi adresatami są władze (lokalne i państwowe).


Przykłady strategii PR dla firmy

Strategie PR możemy rozpisywać w postaci tabeli, w której wszystkim grupom otoczenia przyporządkujemy cele wizerunkowe, a następnie – narzędzia ich realizacji.

Przykładowo, celem PR w grupie klientów, może być stworzenie i utrzymywanie pozytywnego wyobrażenia o firmie oraz utrzymanie lojalności dotychczasowych klientów. Narzędziem PR, które nam w tym pomoże jest zdefiniowanie i przestrzeganie standardów dbałości o klientów poprzez programy lojalnościowe.


Monitoring strategii PR oraz analiza wyników

Monitorowanie działań w zakresie public relations jest kluczowe, ponieważ pozwala na bieżąco weryfikować efektywność działań. Dlatego też istotne jest przygotowanie strategii możliwej do realizowania – strategii public relations, która realnie wpłynie na zwiększenie efektywności działań w tym zakresie.

PR-owcy mierzą swoje efekty poprzez efektywne realizowanie działań i ich analizę, mamy tutaj na myśli publikacje w mediach, zainteresowanie odbiorców, co finalnie sprowadza się do liczby publikacji, zasięgu czyli potencjalnych kontaktów, do ekwiwalentu reklamy mierzonego w wartościach pieniężnych, czy do źródeł lub tytułów mediowych.


Wybór agencji do działań PR

Skuteczną strategię PR możesz stworzyć zarówno samodzielnie, jak i korzystając ze wsparcia agencji PR.

Z uwagi na większą dostępność do aktualnej wiedzy branżowej, wykwalifikowanych specjalistów i ciągłą wymianę doświadczeń agencje wydają się być bardziej predysponowane do stworzenia efektywnej strategii PR niż właściciel firmy, który ma na głowie wiele spraw związanych z otwarciem swojego biznesu.

Istotne jest natomiast to, aby sprawdzić jakie agencja ma doświadczenie w branży public relations. Dodatkowo – jaki jest jej zakres działań z zakresu public i media relations, a także – jakie konkretne projekty prowadziła.


Z nami osiągniesz swoje cele biznesowe!

https://www.grupaartemis.pl/agencja-social-media-warszawa-grupa-artemis/

Skuteczny PR wymaga długoterminowego planowania, przemyślanych działań i efektywnej techniki, które będą koordynowane przez kompetentne osoby. W naszej Agencji PR znajdziesz takich specjalistów!

Wybranie dobrej agencji public relations zdecydowanie wpływa na sukces marki.

Zobacz nasze dotychczasowe osiągnięcia, poznaj w jakich sektorach się poruszamy i w czym się specjalizujemy.


Korzystając z naszych usług masz gwarancję, że zapewniamy
:

 • Odpowiednie kwalifikacje – doświadczenie i portfolio projektów znajdują się na naszej stronie internetowej oraz w prezentacji, którą chętnie Ci prześlemy

 • Case study – prezentujemy nasze portfolio

 • Aktualności branżowe – jesteśmy na bieżąco z aktualnymi trendami

 • Przejrzysta oferta – ściśle określa cele, zakres pracy i sposób oceniania efektów


Skutecznymi narzędziami PR zewnętrznego, które stosujemy są m. in.:

  • Identyfikacja wizualna firmy, produktu i usługi

  • Budowanie wizerunku pracodawcy

  • Influencer marketing

  • Organizacja imprez i spotkań

  • Relacje z inwestorami

  • e-PR

  • Monitorowanie mediów

  • Sponsoring

Grupa ArteMis

Copyright © 2021 Grupa Artemis Sp. z o. o. All rights reserved.

Jesteśmy tu dla Ciebie.

W obliczu COVID-19 w naszej Agencji pracujemy w pełni zdalnie. Działamy regularnie. Jeśli obecna sytuacja w jakikolwiek sposób wpłynęła na Twoją firmę pomożemy w zakresie zarządzania marketingowego lub usług konsultingowych. Skontaktuj się z nami - jesteśmy do Twojej dyspozycji.